Alt om moms og fortoldning.

Told og moms ved køb af båd i udlandet, specielt udenfor EU, kan være en jungle, som Maritime Liagri kan vejlede dig igennem, i udgangspunktet skal der betales moms 25 % af alt som importeres til EU. 

Moms og told siges der meget om, men i udgangspunktet tillægges der 25% moms til den norske købspris.

Når du køber din båd i norske kroner, er kursforskellen omtrent -25% omregnet til danske kroner. Derfor kan man som regel gå ud fra, at prisen man ser i norske kroner, svarer cirka til prisen i danske kroner indregnet moms. Dog skal der tillægges omkostninger til kontraktudarbejdelse, test og kran samt transport hjem. En båd til 100.000.- norske kroner, som hentes i Syd Norge, koster typisk 118.000.- danske kroner leveret til Silkeborg.

I tilfælde af, at der kommer told på båden, udgør denne 1,7 %. I udgangspunktet er det både under 7,30 meter, der pålægges told. Her vises et told-dokument ved indførelse til Danmark.

Indførsel af fritidsbåde fra ikke EU lande pålægges moms ved import, herunder fra Norge. Privat fortoldning omfatter moms 25% samt told 1,7 %. Dette beregnes af fakturaværdien/kontraktsummen i norske kroner, som Toldstyrelsen kursregulerer til danske kroner, efter den aktuelle kurs, der reguleres månedligt. Derfor er der ikke altid et samsvar mellem den dagsaktuelle og den som anvendes under toldbehandlingen. Dernæst skal man være opmærksom på, at den del af transporten, der udføres i EU pålægges 25% moms. EU andelen af transportprisen beregnes skønsmæssig ud fra kørte kilometer.

Alt told og moms skal være indbetalt til Skattestyrelsen inden båden frigives på Dansk grund. Her kan du trygt stole på, at Maritime Liagri håndterer det administrative i god tid, så du har god tid til at overføre penge.

Ved både fra Sverige og Finland, skal der ikke tages hensyn til moms eller told, dog tillægges transport fuld moms, noget der fra Stockholm let udgør 5.500 kr.

Maritime Liagri gør det nemt at importere din brugte båd fra udlandet

Køb af brugt båd

Maritime Liagri er din ekspert, når det omhandler import af brugte både fra Norge.

Transport af både

Transport af både udfører vi på flere måder, alt efter størrelser afstande samt årstid.

Proces

Vi indgår i en dialog med sælger og bistår med hele processen, alt fra købskontrakt til levering.

Populære både

Find her de mest populære bådtyper årgang 1974-1995, hvor vi har bistået med processen.